Rodriguezia sp Bolivia

Flower Closeup Photo courtesy of Botanická zahrada a arboretum Mendelova zemedelská a lesnická univerzita v Brne, Brno, Czech

Common Name

Flower Size

Found in Bolivia Synonyms